Biografie

Over Jan Latten

Voormalig anchor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), demograaf van de Universiteit van Amsterdam en gastspreker. Lees in zijn biografie meer over de werkzaamheden en zijn carrière.

Centraal Bureau voor Statistiek

In 1981 begon hij te werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij had toen al gepubliceerd over demografische onderwerpen. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit van Nijmegen op Gemeentelijke bevolkingsontwikkeling in fasen, een typologie en haar toepassing. Bij het CBS werd hij demograaf. Zijn intensieve betrokkenheid bij onderzoek naar maatschappelijke trends in de bevolking maakt(e) hem tot veelgevraagd expert in de media. Hij schreef Liefde á la Carte (2007) waar hij de demografische gebeurtenissen voor het grote publiek duidde. Met het rapport De Nieuwe Groei heet Krimp bracht hij in 2009 de regionale bevolkingskrimp onder de aandacht van toenmalig minister Van der Laan. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigde Latten zijn loopbaan in 2018 op zijn 66e verjaardag als hoofddemograaf.

Universiteit van Amsterdam

De heer J.J. (Jan) Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie Zwanger van segregatie was destijds voorpaginanieuws.

Keynote spreker

Tegenwoordig richt hij zich meer op lezingen, essays en columns in onder andere NRC, Volkskrant en Cobouw. Hij legt verband tussen onze veranderende levensloop en de toekomst. In zijn presentaties focust Jan Latten zich op de veranderende tijdgeest: flexibilisering, zoektocht naar de ideale partner, opkomst van superkoppels, vergrijzing en de veranderende woonbehoefte. Trends als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten worden daarmee ontrafeld. In zijn presentaties weet hij met ingetogen humor zijn toehoorders een heldere visie op maatschappelijke trends te geven. Onverbloemd laat hij zien welke rol ze daarbij zelf spelen. De Volkskrant bestempelde hem onlangs nog als bekendste demograaf van het land.
CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

In 1981 begon hij te werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij had toen al gepubliceerd over demografische onderwerpen. In 1986 promoveerde hij aan de universiteit van Nijmegen op Gemeentelijke bevolkingsontwikkeling in fasen, een typologie en haar toepassing. Bij het CBS werd hij demograaf. Zijn intensieve betrokkenheid bij onderzoek naar maatschappelijke trends in de bevolking maakt(e) hem tot veelgevraagd expert in de media. Hij schreef Liefde á la Carte (2007) waar hij de demografische gebeurtenissen voor het grote publiek duidde. Met het rapport De Nieuwe Groei heet Krimp bracht hij in 2009 de regionale bevolkingskrimp onder de aandacht van toenmalig minister Van der Laan. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigde Latten zijn loopbaan in 2018 op zijn 66e verjaardag als hoofddemograaf.
UvA

Universiteit van Amsterdam

De heer J.J. (Jan) Latten is bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie Zwanger van segregatie was destijds voorpaginanieuws.
Spreker

Keynote spreker

Tegenwoordig richt hij zich meer op lezingen, essays en columns in onder andere NRC, Volkskrant en Cobouw. Hij legt verband tussen onze veranderende levensloop en de toekomst. In zijn presentaties focust Jan Latten zich op de veranderende tijdgeest: flexibilisering, zoektocht naar de ideale partner, opkomst van superkoppels, vergrijzing en de veranderende woonbehoefte. Trends als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten worden daarmee ontrafeld. In zijn presentaties weet hij met ingetogen humor zijn toehoorders een heldere visie op maatschappelijke trends te geven. Onverbloemd laat hij zien welke rol ze daarbij zelf spelen. De Volkskrant bestempelde hem onlangs nog als bekendste demograaf van het land.
Jan Latten
  • Jan Latten als spreker op uw bijeenkomst?
  • Wilt u de mogelijkheden onderzoeken?
  • Een interview met Jan Latten?
  • Een bericht achterlaten?